TERMENI ȘI CONDIȚII

 1. OBIECTUL ȘI ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR 

Aceste condiții de utilizare („Condițiile de Utilizare”) guvernează utilizarea (inclusiv accesul) platformei https://sportforgood.ro/ („Platforma”) operată de Asociația The Social Incubator (denumită în continuare ca „ATSI” sau „Asociația”), cu sediul în București, Sector 2, Str. Suvenir nr.9, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr.16760/A/2014, Cod de înregistrare fiscală 33177409, adresă de email: [email protected]. reprezentată prin Adriana Preda, în calitate de Director Executiv, inclusiv conținutul pus la dispozitie prin intermediul acestei Platforme.

Scopul urmărit de ATSI prin înființarea acestei Platforme este de a găzdui Evenimente Sportive cu impact social care își propune implicarea comunității în viețile tinerilor instituționalizați prin strângerea de fonduri pentru sprijinirea activității Asociației.

Accesul și utilizarea Platformei sunt supuse Condițiilor de Utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile în vigoare la data utilizării Platformei. Accesând și utilizând Platforma, orice persoană acceptă, fără limitări sau calificări, prezentele Condiții de Utilizare în vigoare în momentul vizitei sale pe Platformă și acceptă să respecte aceste Condiții de Utilizare.

Orice alte acorduri între dvs. și ATSI sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare.

În cele ce urmează, termenul de “Utilizator” cuprinde atât „Participanții”, cât și „Vizitatorii”.

Utilizatorul are dreptul de a folosi serviciile Platformei (indiferent dacă accesul la Platformă sau utilizarea acesteia este întâmplătoare sau cu intenție), numai dacă acceptă să respecte legislația relevantă și Condițiile de Utilizare. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu prevederile Condițiilor de Utilizare, trebuie să părăsească Platforma și să înceteze folosirea Serviciilor. Orice acces efectuat ulterior de Utilizator la Platformă va fi considerat ca fiind o acceptare a termenilor și condițiilor prezentate în acest document.

Condițiile de Utilizare pot fi modificate periodic, iar utilizarea de către orice persoană a acestei Platforme este supusă Condițiilor de Utilizare valabile la data utilizării Platformei. Orice persoană, care accesează și/sau utilizează Platforma, are obligația de a verifica în mod regulat aceste Condiții de Utilizare pentru a se asigura că este de acord cu acestea. Dacă Utilizatorul nu este de acord sau nu acceptă, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestei Platforme, este rugat să părăsească Platforma.

Vizitarea, folosirea sau cumpărarea unor servicii/produse pe Platformă presupune acceptarea Condițiilor de Utilizare.

 

Platforma constituie suportul informațional pentru Evenimentele organizate (denumite în continuare „Evenimentul” sau „Evenimentele”), oferind:

 • un mecanism de înscriere a susținătorilor jucători
 • un sistem de informare privind scopul și obiectivele Evenimentelor
 • programul Evenimentelor așa cum au fost acestestea anunțate de către ATSI
 • regulamentul competițiilor
 • un sistem de raportare a rezultatelor meciurilor disputate între susținătorii jucători înregistrați în sistem și ale celor înregistrate în turneele din cadrul Evenimentelor
 • un algoritm de calcul al punctajului individual al fiecărui jucător înregistrat si un clasament general rezultat în baza acestor punctaje
 • dar și altele (denumite în mod colectiv „Serviciile”). Utilizarea Serviciilor este guvernată de o serie de reguli ce trebuie respectate de către toți Utilizatorii Platformei.

 

Odată ce folosiți Serviciile, sunteți de acord cu prevederile Condițiilor de Utilizare și sunteți răspunzător de respectarea acestora, fie că sunteți un simplu „Vizitator” (ați intrat pe Platformă fără a vă înregistra) sau un „Participant” (v-ați inregistrat la unul dintre Evenimentele organizate). Înregistrarea este necesară pentru a avea acces la toate funcționalitățile Platformei și toate Serviciile. Procedura de înregistrare poate fi încheiată de către un Participant potențial numai după ce acesta a consimțit explicit privind respectarea Termenilor și condițiilor și Politicii de confidențialitate.

Orice încălcare a Condițiilor de Utilizare permite administratorului ATSI să dea avertismente și, în cele din urmă, să restricționeze (la libera sa discreție) accesul Utilizatorului în cauză, pe perioadă nedeterminată. Niciun Utilizator nu poate invoca drept scuză pentru încălcarea Condițiilor de Utilizare, faptul că nu știa de existența lor. ATSI își asumă obligația de a posta în permanență un link către Condițiile de Utilizare, pe pagina principală a Platformei (Home page), astfel ca acesta să poată fi ușor identificat și citit.

Conținutul pe care îl punem la dispoziție prin intermediul Platformei („Conținutul”) poate fi guvernat de condiții speciale („Condițiile speciale”) pe care Utilizatorul le acceptă de fiecare dată când accesează Conținutul respectiv. În eventualitatea unui conflict sau a unei inconsecvențe între Condițiile de Utilizare și orice Condiții Speciale, Condițiile Speciale prevalează asupra acestor Condiții de Utilizare. De fiecare dată când Utilizatorul accesează Platforma și conținutul acestetia, acceptă aceste Condiții de Utilizare și orice Condiții Speciale aplicabile acelui Conținut.

Accesul la Platformă este permis temporar și ATSI își rezervă dreptul de a retrage sau modifica Conținutul pe care îl furnizează pe Platformă fără notificare. Periodic, ATSI poate restricționa accesul la anumite părți ale Platformei sau la întreaga Platformă.

ATSI își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul Platformei, precum și Termenii și Condițiile, notificând Utilizatorul sau partenerii ATSI prin afișarea pe site a ultimei actualizări sau a comunicărilor informative despre actualizările și/sau schimbările realizate. Orice modificări care afectează într-o manieră semnificativă Utilizatorul sau un partener în relație cu ATSI sau eventuale modificări aduse activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului sau partenerului ATSI, vor putea fi notificate acestora sub forma unui e-mail, SMS sau mesaj afișat pe site.

ATSI nu are nicio obligație de a pune la dispoziția Platformei și nu va fi responsabilă dacă, din orice motiv, Platforma nu este disponibilă, în totalitate sau parțial, în orice moment sau pentru orice perioadă.

 

 1. UTILIZAREA PLATFORMEI

 

Utilizatorul recunoaște și acceptă voluntar și expres că utilizarea Platformei de către acesta se face numai pe răspunderea sa exclusivă.

Utilizatorul este responsabil de toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la Platformă. De asemenea, Utilizatorul are răspunderea de a se asigura că toate persoanele care accesează Platforma prin conexiunea acestuia la Internet, cunosc aceste Condiții de Utilizare și orice Condiții Speciale aplicabile și că respectă aceste condiții.

Dacă se pune la dispoziție un cod de identificare a Utilizatorului, o parolă sau orice altă informație, ca parte a procedurilor de securitate, Utilizatorul are obligația să trateze aceste informații drept confidențiale și nu trebuie să le divulge niciunui terț.

ATSI are dreptul să dezactiveze în orice moment orice cod de identificare a Utilizatorului sau orice parolă, indiferent dacă acestea au fost alese de Utilizator sau alocate de ATSI, dacă, în opinia ATSI, nu a fost respectată oricare dintre prevederile acestor Condiții de Utilizare.

Prin accesarea Platformei, Utilizatorul este de acord că nu va realiza nicio acțiune care ar putea dăuna imaginii, intereselor sau drepturilor ATSI sau ale oricărora dintre afiliații noștri, colaboratorii sau partenerii ATSI sau care ar putea dăuna Platformei, care l-ar face inutilizabil sau care l-ar supraîncărca, sau care ar putea împiedica în orice mod utilizarea normală a Platformei de către alți vizitatori.

Utilizatorul trebuie să aibă în vedere faptul că măsurile de securitate existente pentru sistemele informatice de pe Internet nu sunt în totalitate fiabile și că, prin urmare, ATSI nu poate garanta neexistența unor viruși sau a oricăror alte elemente care ar putea cauza modificări ale sistemelor dvs. informatice (hardware și software) sau ale datelor și fișierelor conținute în sistemele dvs.

ATSI nu garantează în niciun mod securitatea și/sau confidențialitatea nici unei informații transmise prin orice mijloace de comunicație electronice către această Platformă sau către adresele de e-mail ale oricărui membru aparținând ATSI.

Platforma poate conține legături către alte site-uri care nu sunt operate și nu se află sub controlul ATSI. ATSI nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la Condițiile de utilizare, Conținutul, materialele, produsele și serviciile incluse în nici unul dintre aceste site-uri sau la care pot face trimitere în orice mod aceste site-uri. Accesarea acestor site-uri se face pe riscul exclusiv al celui care le accesează.

Este interzisă folosirea Platformei pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea. ATSI va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice hotărâre judecătorească prin care ATSI va fi obligată să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Platformei.

Este interzisă utilizarea Platformei în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Este interzisă orice reproducere, transformare, distribuire sau comunicare publică, extragerea, reutilizarea, retrimiterea sau utilizarea în orice alt mod, prin orice mijloc sau procedură, orice parte a Platformei sau a Conținutului, cu excepția modurilor în care acest lucru este permis prin prezentele Condiții de Utilizare sau prin orice Condiții Speciale relevante sau cu excepția cazurilor în care legea aplicabilă va permite acest lucru sau cand Utilizatorului i-a fost furnizată o autorizare explicită de către deținătorul drepturilor relevante.

 

 1. CONȚINUTUL

 

ATSI nu are nicio obligație de a verifica exactitatea Conținutului și nu garantează utilitatea, precizia, exhaustivitatea sau relevanța Conținutului și/sau că acest Conținut este actualizat. Excludem în mod expres orice răspundere pentru erori sau omisiuni cu privire la Conținut și la Platformă, cu excepția cazului în care această răspundere este cauzată de fraudă sau denaturarea frauduloasă din partea ATSI.

Includerea Conținutului în Platformp nu constituie în niciun caz furnizarea de servicii de personal, de consultanță sau a oricărui alt tip de servicii. ATSI exclude în mod expres orice fel de răspundere pentru deciziile luate de dvs. pe baza Conținutului.

 

 1. POLITICA DE ÎNREGISTRARE ȘI TAXA DE PARTICIPARE

 

Toate sumele afișate pe Platformă, în descrierea fiecărui Eveniment, sunt exprimate în lei (RON) și/sau euro (EUR) (la cursul valutar BNR din ziua plății) și reprezintă sume de bani pe care Utilizatorul le va achita către ATSI, urmând sa beneficieze de participarea la Evenimentele selectate de pe Platformă și serviciile aferente. Toate sumele strânse de la Utilizatori vor reprezenta venituri realizate din acțiuni ocazionale în vederea strângerii de fonduri pentru sprijinirea în procesul de integrare socio – profesională a tinerilor instituționalizați ce fac parte din comunitatea ATSI.

Înregistrarea la unul dintre Evenimente se realizează prin selectarea Evenimentului și parcurgerii pașilor menționați la Evenimentul respectiv, cu acceptarea în mod expres a Termenilor și Condițiilor și a Politicii de Confidențialitate, înregistrarea finalizându-se prin modalitatea menționată la fiecare Eveniment în parte.

Utilizatorul ce realizează înregistrarea, consimte prin transmiterea formularului de înregistrare, că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și reale la data înregistrării. ATSI poate anula o înregistrare în urma unei notificări, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă parte sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune – interese, în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a tranzacției, în cazul transferului online;
 • datele furnizate sunt incomplete și/sau incorecte;
 • Evenimentul a atins numărul maxim de participanți și nu mai sunt locuri disponibile, caz în care, în măsura în care o suma de bani a fost deja achitată prin virament bancar, ATSI va restitui suma în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data încasării, cu excepția cazului în care Utilizatorul, care a efectuat plata, dorește ca aceasta să reprezinte o donație și să fie reținută în continuare de către ATSI pentru strângerea de fonduri (lucru ce va fi confirma de către Utilizator prin email sau telefonic).

 

Utilizatorul poate anula participarea la Eveniment pentru motive justificate, prin transmiterea de către Utilizator cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de eveniment a unei declarații neechivoce în care își exprimă decizia de retragere din Eveniment, respectiv renunțarea la participarea la Eveniment prin intermediul Platformei: https://sportforgood.ro/, pe e-mail la adresa: [email protected] urmată de primirea unei confirmări din partea ATSI legată de primirea solicitării.

În cazul anulării participării de către Utilizator, conform prevederilor de mai sus, sumele transferate, cu titlu de taxă de participare, rămân în contul ATSI pentru strângerea de fonduri.

Pentru motive justificative și la solicitarea expresă a Utilizatorului, taxa de participare poate fi returnată, în masura în care retragerea Utilizatorului nu crează prejudicii ATSI (de exemplu, dar fără a ne limita la: costuri cu organizarea evenimentului care nu au putut fi acoperite din taxa de participare).

În cazul unei anulări la inițiativa ATSI sau a Utilizatorului, în conditiile mai sus menționate și cu acordul Utilizatorului, confirmată pe email sau telefonic, taxa de participare poate fi considerată donație făcută de Utilizator în contul ATSI pentru strângerea de fonduri.

În cazul unei anulări la inițiativa ATSI sau a Utilizatorului, in conditiile mai sus menționate și dacă urmează să se returneze taxa de participare, suma de bani va fi returnată Utilizatorului prin ordin de plată sau transfer prin virament bancar, în contul din care a fost efectuata plata.

Dacă Utilizatorul nu se prezintă la Eveniment fără a anunța în prealabil, suma plătită cu titlu de taxă de participare nu se restituie.

Taxa de participare și oricare alte venituri obținute în cadrul Evenimentului reprezintă venituri obținute din acțiuni ocazionale pentru strângerea de fonduri în scopul sprijinirii în procesul de integrare socio – profesională a tinerilor instituționalizați, ce fac parte din comunitatea ATSI.

Această taxă de participare nu include și nu exclude dreptul oricărei persoane care are cunoștință de Eveniment ori participă sau nu la Eveniment, de a efectua donații constând în sume de bani în contul ATSI. Donația unei sume de bani se poate efectua prin virament bancar în contul ATSI, după transmiterea ATSI către persoana interesată a datelor necesare efectuării transferului sau prin selectarea opțiunii de plată a contribuției direct pe Platformă.

Dacă Utilizatorul vrea să facă o donație online, pentru susținerea activității Asociației, aceasta se face prin procesatorul de plăți online Netopia Payments: https://secure.mobilepay.ro/, respectând următoarele condiții:

 • Utilizatorul va avea afișată valoarea în RON aferentă contribuției sale;
 • Prețul tranzacției indicat este prețul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară;

 

Pașii de urmat pentru a face plata donației online sunt:

 • Se va apăsa pe linkul https://asociatiasocialincubator.org/doneaza/ unde se introduc detaliile necesare pentru înscriere;
 • Din acest moment se va redirecționa către pagina securizată pentru finalizarea donației;
 • Dacă tranzacția prin card a fost reușită, următoarea pagină va fi cu mesajul: “Mulțumim pentru donația efectuată” și vor fi oferite informații relevante pentru această operațiune. Aceste informații vor fi primite și prin email.

 

Pentru plata online, informațiile personale sunt necesare pentru procesarea corectă și eficientă a tranzacției plasate. Introducerea datelor personale se face utilizând o conexiune criptată SSL. Informațiile personale nu sunt transferate către alte terțe părți, nici de către ATSI, nici de către Netopia Payments. În cazul în care adresa de email va fi furnizată, aceasta este importantă deoarece informațiile legate de donație vor fi transmise via email. În cazul în care nu a fost furnizată adresa de email și se dorește informarea cu privire la starea donației, se pot solicita informații prin trimiterea unui email la adresa: [email protected]

 

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CIRCUITUL TPFB

 

Participanții nu pot fi decât persoane fizice cu vârsta mai mare de 16 (șaisprezece) ani cu adresa de livrare în România, cu exceptia cazului în care se specifică altfel în regulile specifice ale Evenimentelor.

Persoanele cu vârsta sub 16 (șaisprezece) ani pot participa la Eveniment doar cu consimțământul scris al reprezentantului lor legal.

ATSI poate verifica în orice moment și dacă va constata că un Participant nu a primit un consimțământ de către reprezentantul legal sau consimțământul a fost dat în mod eronat, are dreptul de a exclude Participantul din Eveniment fără compensație. ATSI are dreptul, in orice moment, să resolicite consimțământul scris al reprezentantului legal, iar Participantul este obligat să transmită către ATSI acest consimțământ scris al reprezentantului legal. În cazul în care Participantul nu depune acordul scris în termen de 4 (patru) zile de la data trimiterii cererii ATSI (sau a persoanei autorizate), acesta va fi exclus din Eveniment.

Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de participare la Eveniment sau care acționează în încălcarea acestor Termeni și Condiții și/sau ale Regulamentului de desfășurare al Evenimentului, nu vor fi incluse în Eveniment.

[Regulamentul de desfășurare al fiecărui Eveniment este disponibil pe Platformă la secțiunea specială dedicată acestuia.]

 

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

Platforma și tot ceea ce cuprinde aceasta, incluzând, fără limitare, toate textele și imaginile, logo-uri, reprezentări stilizate, elemente de grafică, simboluri comerciale sau conținut multimedia, etc., sunt în proprietatea exclusivă și sub dreptul de autor (copyright) al ATSI sau al administratorului Platformei sau al partenerilor ATSI, cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care este altfel specificat.

Orice Conținut care constă într-o marcă, logo sau marcă de serviciu, reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a ATSI sau a administratorului Platformei sau a partenerilor ATSI sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului Conținutului.

Sunteți informați prin prezentele Termeni și Condiții că ATSI sau administratorul Platformei sau partenerii ATSI își vor asigura și impune, în mod hotărât, recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală, în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acționarea în instanță pentru atragerea răspunderii celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

Tot Conținutul de pe Platformă este, fie deținut de ATSI sau administratorul Platformei sau partenerii ATSI, fie licențiat de aceștia în vederea utilizării. Tot ceea ce vedeți sau citiți pe Platformă (cum ar fi imagini, fotografii, ilustrații, texte, clipuri video, rezultate, clasamente, informări, împreună cu modalitatea de înregistrare și prelucrare a informațiilor, inclusiv algoritmul de calcul al punctajului și generare al clasamentului, dar și alte materiale) este protejat în toată lumea prin drepturi de autor, design, mărci comerciale și alte legi privind proprietatea intelectuală.

Utilizatorul trebuie să respecte în permanență toate drepturile de proprietate intelectuală referitoare la Platformă și la Conținut, fie că acestea sunt deținute de noi (ATSI), de oricare dintre afiliații noștri sau de terți. Utilizatorul nu trebuie să obțină sau să încerce să obțină nicio parte a Conținutului prin alte mijloace sau proceduri decât cele care au fost puse la dispoziție de Platformă.

Aceste Condiții de Utilizare sau utilizare de către Utilizator a Platformei, nu acordă în niciun caz, niciun alt drept de proprietate intelectuală asupra Platformei sau Conținutului, în afara celor specificate în prezentul document sau în orice Condiții Speciale.

Orice Utilizator al Platformei va putea descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal, noncomercial și informativ, fără a putea aduce nicio modificare conținutului informației astfel copiate și sub condiția de a se conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut.

Niciun utilizator nu are permisiunea să distribuie, să modifice, să copieze (cu excepția celor mai sus menționate), să transmită, să expună, să refolosească, să reproducă, să publice, să autorizeze, să acorde o licență de folosire, sa creeze lucrări derivate din, sau să transfere, să vândă sau să folosească Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al ATSI.

 

 1. INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL

 

Colectarea și utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 aplicabil în toate țările membre ale Uniunii Europene, fiind reglementate prin Politica de confidențialitate, care este furnizată ca document separat și este disponibilă pe Platformă, pe pagina principală (Home page) la secțiunea dedicată acesteia.

 

Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate de ATSI sunt:

 • Nume
 • Prenume
 • Vârsta
 • Email
 • Număr de telefon
 • Profil Facebook
 • Profil Instagram
 • Profil LinkedIn

 

 1. UTILIZAREA COMUNICĂRII LA DISTANȚĂ ȘI FRAUDA

 

Pentru o bună functionare, Platforma presupune comunicarea cu Utilizatorii care se inscriu la Eveniment, în legătură cu:

 • meciurile din calendar
 • rezervarea locului
 • programarea partidelor
 • retrageri
 • penalizări și multe altele.

Pentru a fi eficientă, această comunicare utilizează câteva tehnici de comunicare la distanță: Poșta electronică (e-mail), Telefon cu intervenție umană, SMS pe telefon mobil. Prin utilizarea Serviciilor și Platformei, toți Utilizatorii sunt de acord să utilizeze și să primească mesaje, pe canalele de comunicare mai sus menționate, atât timp cât acestea facilitează utilizarea serviciilor și imbunătățesc experiența.

Răspunderea privind înregistrarea corectă a datelor personale și cele legate de rezultatele partidelor desfășurate între utilizatori, revine în întregime acestora, ATSI neoferind nicio garanție, expresă sau implicită, privitor la corectitudinea și acuratețea unor astfel de informații.

Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

ATSI declină orice responsabilitate, în situația în care Utilizatorul este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al ATSI sau reprezintă interesele ATSI.

Utilizatorul va informa ATSI asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de confidențialitate sau a datelor de contact existente pe Platformă.

ATSI nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site, poate opta pentru retragerea acestei adrese de e-mail, prin transmiterea unei solicitări scrise folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de confidențialitate sau a datelor de contact existente pe Platformă.

Comunicările realizate de ATSI prin mijloace electronice de comunicare la distanță mai sus enunțate, conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea.

Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a ATSI sau a Platformei sau Conținutului Platformei, ATSI rezervându-și dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să realizeze aceste scopuri sau a(u) realizat acest(e) scop(uri):

 • accesarea datelor de orice tip ale altui Utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
 • alterarea sau modificarea conținutului Platformei sau a oricărei corespondențe expediate prin orice modalitate de către ATSI către Utilizator;
 • afectarea performanțelor serverului/serverelor pe care rulează Platforma;
 • accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, a conținutului expediat prin orice mijloc de către ATSI către Utilizator atunci când acesta din urmă nu este destinatarul legitim al conținutului.

 

 1. DESPĂGUBIRI

 

Utilizatorul este de acord să despăgubească și să nu țină răspunzători ATSI, împreună cu angajații, managementul și fondatorii săi, în legătură cu orice pretenție sau solicitare (onorarii avocați, cheltuieli de judecată, etc.) venită din partea unei terțe părți, rezultată din sau în legătură cu utilizarea de către Utilizator a Platformei, încălcarea de către Utilizator a Condițiilor de Utilizare sau încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală efectuată de către Utilizator. ATSI își rezervă dreptul de a-și asigura apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei chestiuni care altfel ar constitui obiectul despăgubirii din partea Utilizatorului.

 

 1. GARANȚII, LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

ATSI, precum și oricare dintre angajații, managementul, fondatorii și/sau colaboratorii săi nu vor putea fi ținuți răspunzători în niciun mod pentru niciun prejudiciu, de orice tip, direct sau indirect, rezultat din accesarea sau utilizarea acestei Platforme sau având orice legătură cu conținutul acestei Platforme.

ATSI nu garantează și nu declară faptul că Platforma și/sau Conținutul sunt exacte, complete, lipsite de erori sau fiabile sau că utilizarea Platformei și/sau a Conținutului nu va încălca drepturile unor terți. ATSI nu garantează și nu declară faptul că aspectele funcționale ale Platformei și/sau ale Conținutului vor fi lipsite de erori sau că serverele care îl pun la dispoziție nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare.

Utilizarea Platformei și/sau a Conținutului este pe riscul Utilizatorului și toate elementele de pe Platformă vă sunt puse la dispoziție „CA ATARE” și „ASTFEL CUM SUNT DISPONIBILE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

ATSI nu garantează Utilizatorului accesul la site sau la funcționalitățile acestuia și nu îi confera dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral Conținutul, de a reproduce parțial și/sau integral Conținutul, de a copia sau de a exploata orice Conținut din secțiunile Platformei sau de pe paginile rețelelor de socializare ale ATSI în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al ATSI.

ATSI nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din secțiunile Platformei, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

ATSI este exonerată de orice vină în cazul utilizării Platformei și/sau al conținutului transmis catre Utilizator, prin orice mijloc electronic prin intermediul Platformei, e-mail-ului sau al unui angajat sau colaborator al ATSI, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Utilizatorului și/sau oricărui terț.

ATSI nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

 • Platforma este potrivită cerințelor Utilizatorului;
 • serviciile din cadrul Platformei, cum ar fi formularul de înregistrare, va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel, inclusiv erori de sistem care nu sunt produse de către ATSI și nu sunt și nici nu pot fi controlate de către Asociație.

 

Materialele de promovare (incluzând, dar nelimitându-se, bannere de reclamă a partenerilor noștri), utilizate pentru prezentarea evenimentelor organizate de ATSI, afișate pe Platformă și/sau pe pagina de Facebook a ATSI, au caracter exclusiv de promovare a evenimentelor organizate și de ATSI sau a eventualelor servicii ale terților parteneri ai acesteia.

 

 1. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

 

Condițiile de Utilizare, drepturile și obligațiile impuse de acestea, și toate efectele juridice produse de Condițiile de Utilizare vor fi intepretate în baza și guvernate de către legea română. Legea din România va guverna toate aspectele ce nu au fost prevăzute de Condițiile de Utilizare. Orice dispută în legătură cu Condițiile de Utilizare va fi deferită autorităților competente din România.

 

 1. LITIGII

 

Prin folosirea, vizualizarea sau achiziționarea serviciilor de pe Platformă, Utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Condițiile de Utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între Utilizator și ATSI sau partenerii săi. În cazul unor eventuale conflicte între ATSI și Utilizatorii Platformei, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Daca rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul ATSI, în conformitate cu legile române în vigoare.

 

 1. INDEPENDENȚA

 

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Odată cu lansarea participării pe Platformă la Eveniment, Utilizatorul acceptă fără obiecțiuni Condițiile de Utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat. Retragerea din contract este reglementată în Politica de Înregistrare și Taxa de Participare. Prin utilizarea serviciilor Platformei, Utilizatorul este de acord cu aceste Condiții de Utilizare și își asumă în totalitate drepturile și obligatiile ce decurg din înregistrarea la Eveniment prin intermediul Platformei.

 

 1. MODIFICĂRI

 

Prezentele Condiții de Utilizare pot varia periodic, iar utilizarea de către Utilizator a Platformei se supune condițiilor actuale la data la care accesează Platforma și Conținutul acesteia. Utilizatorul este rugat să verifice aceste Condiții de Utilizare, în mod regulat, pentru a se asigura familiarizarea cu acestea.

ATSI își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Platformei/structurii acesteia, precum și orice conținut, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

În limita prevederilor prezentelor Termeni și Condiții, ATSI nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Platformă din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Platformei.

ATSI își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Platformei, cu respectarea legislației în vigoare.

 

 1. CONTACT

Întrebările, comentariile și cererile referitoare la prezentele Termeni și Condiții pot fi adresate către ATSI, la adresa [email protected]